HORMONTEST.ORG
TELEFON:  +47 939 13 007

HORMONTEST FOR KVINNER OG MENN

Hormontest i kapillærblod for kvinner og menn.
Vår viktigste test er en service der vi måler fem hormoner pluss SHBG (hormonbindende stoff) i kapillærblod ved en enkel ”bloodspot test”.
Hormonene er: Østradiol, DHEAS, progesteron, testosteron og kortisol.
Viktige for både kvinner og menn.
Testen utføres ved et  anerkjent laboratorium i USA.

PRØVESVAR

Svaret kommer til Dr. Leif  Ims via e-post.
Analysen med anbefalinger om behandling blir da sendt til terapeut eller pasient etter avtale. Blodprøven kan lett tas selv, og pasienten fyller også ut et engelsk spørreskjema som sendes samlet til USA.

PRØVETAGNING

Prøven skal tas kl. 08.oo om morgenen.

Kvinner må ta prøven ca en uke før forventet menstruasjon.

Kvinner i menopause tar prøven den dag det måtte passe, om morgenen.

Følg anvisningene som ligger i kitet.

Neste side >>

BESTILLING

Prøvene bestilles ved at kr 1490,- forhåndsbetales til konto: 97135 97 3533.
Hormontest.org, Postboks 110, 1380 Heggedal.
IBAN-numer: NO 1397 1359 735 33. SWIFT/BIC: DNBANOKK / SKIANOBB
Husk at ved alle pengeoverføringer må navnet være påført.
Husk pasientdata, kjønn, fødselsnummer (elve siffer), adresse og e-post.
Når beløpet er registrert på konto vil det bli sendt ut et prøvekit.
Når prøven er tatt sender pasienten den til USA. Adressen står på kitet.

ET AV NORD-AMERIKAS MEST ANERKJENTE LABORATORIER

Alt laboratoriearbeid utføres av et velrenommert laboratorium i USA

LABORATORIETJENESTER

>

HORMONTEST TJENESTER