HORMONTEST.ORG
TELEFON:  +47 939 13 007

INFORMASJON

Informasjon kommer senere etter behovHormontestmulighetene vil stadig utvikles og det gjelder bloddråpetester også.
Foreløpig er vår viktigste test er en service der vi måler fem hormoner pluss SHBG .
Hormonene er: Østradiol, DHEAS, progestron, testoteron og kortisol.